Politica de confidenţialitate

 

 

 

Expertiză contabilă

Servicii de evidenţă contabilăConsultanţă

Consultanţă privind organizarea şi conducerea contabilităţiiServicii de personal

Consultanţă privind întocmirea dosarelor de personalExpertiză cenzorat

Verificare şi certificare a bilanţului contabilExpert Contabil
Follow me on LinkedIn follow me on facebook

Site-ul BD Expert Contabil (bdexpertcontabil.ro) se angajează să urmeze Regulamentul General Pentru Protecţia Datelor (GDPR – General Data Protection Regulation (EU) 2016/679), pentru prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora.

Site-ul este proprietatea exclusivă a Danielei Barbu şi funcţionează ca Operator de date cu caracter personal. Colectarea şi prelucrarea datelor se face exclusiv în cele mai bune interese ale vizitatorilor site-ului.

Datele cu caracter personal înseamnă orice informaţie ce poate duce la identificarea dumneavoastră, cum ar fi:

 • Nume şi prenume.
 • Adresă de email.
 • Localizare.
 • IP de navigare.

Pentru a publica un comentariu sau trimite un email pe site, dumneavoastră furnizaţi numele şi adresa de email. IP-ul de navigare poate fi stocat în scopuri analitice. Acest tip de stocare şi prelucrare este accesată doar de către proprietar, în contextul utilizării site-ului şi pentru îmbunătăţirea acesteia.

Cum sunt stocate şi prelucrate datele dumneavoastră

Prelucrarea datelor are la bază şi interesul legitim al proprietarului de a asigura funcţionarea corectă a site-ului, dar şi pentru a îmbunătăţi constant experienţa de vizită prin rezolvarea întrebărilor, comentariilor sau a reclamaţiilor.

Dacă alegeţi să furnizaţi aceste date, prelucrarea lor are la bază consimţământul dumneavoastră. Consimţământul pentru prelucrarea internă a datelor se exprimă prin bifarea căsuţei corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter, disponibil pe site. Refuzul furnizării datelor nu are urmări negative pentru dumneavoastră.

Cât timp vă stocăm datele

În principiu, proprietarul site-ului prelucrează datele cu caracter personal menţionate mai sus, pentru buna funcţionare a site-ului, pentru o perioadă determinată de 14 luni.

În alte condiţii (comentarii sau abonament la newsletter), datele personale sunt stocate pentru perioada pe care contul dumneavoastră este activ sau nelimitat.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Dacă vă sunt solicitate date cu caracter personal, precum nume complet şi adresă de corespondenţă, acestea vor fi distribuite către terţe persoane ori entităţi, cu scopul exclusiv de a furniza un produs ori serviciu (precum firme de curierat), în cazul atribuirii unor premii sau altor facilităţi.

Atunci când datele personale sunt folosite în scopuri de comunicări comerciale de marketing, acestea respectă condiţiile şi limitele prevăzute de lege.

Datele personale sunt dezvăluite către orice alte terţe părţi decât dacă această dezvăluire este prevăzută şi solicitată de către lege.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către proprietarul site-ului pot fi transferate în afara României, doar către state din Uniunea Europeană, sub incidenţa legii.

Drepturile dumneavoastră

În condiţiile prevăzute de legislaţia europeană în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, aveţi următoarele drepturi despre datele dumneavoastră:

 • Informare: De a primi detalii legate de prelucrarea datelor dumnavoastră, conform informaţiilor şi proceselor descrise în prezentul document.
 • Acces: De a obţine confirmarea proprietarului legată de prelucrarea datelor dumneavoastră şi detalii despre aceasta.
 • Rectificare: Corectarea, completarea sau ajustarea, fără întârziere a datelor cu caracter personal.
 • Ştergere: Dreptul de a fi uitat, atunci când datele nu mai sunt necesare, consimţământul nu există sau doriţi să îl retrageţi, vă opuneţi prelucrării, prelucrarea a fost ilegală.
 • Restricţionare sau opoziţie: Persoana contestă exactitatea datelor ori se opune prelucrării.
 • Nesupunerea la o decizie individuală automată: Nu sunteţi subiectul unei decizii luate în baza prelucrării automate, cum ar fi crearea de profiluri.
 • De a se adresa justiţiei.

Vă puteţi exprima oricare dintre aceste drepturi trimiţând un mail către bdexpertcontabil [at] gmail.com.

Cookies

Acest site foloseşte fişiere de tip cookie, adică fişiere de mici dimensiuni ce conţin numere şi litere, care vor fi stocate pe computerul, mobilul sau device-ul unui utilizator prin intermediul căruia se accesează internetul.

Datele de tip cookies nu au caracter personal, iar după o perioadă se şterg automat.

Pentru mai multe informaţii cu privire la modul în care se folosesc aceste fişire, vă rugăm să accesaţi acest link: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ro.

Cadru legislativ

Site-ul BD Expert Contabil (bdexpertcontabil.ro) respectă dispoziţiile:

 • Legii nr. 677/2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
 • Legii nr. 506/2004, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private.
 • Reglementările GDPR (General Data Protection Regulation).

Dispoziţii finale

Site-ul poate modifica această politică de confidenţialitate fără notificare prealabilă, dacă aceasta va fi impusă legislativ. Modificările vor fi semnalate pe această pagină.

back to top