Servicii

 

 

 

Expertiză contabilă

Servicii de evidenţă contabilăConsultanţă

Consultanţă privind organizarea şi conducerea contabilităţiiServicii de personal

Consultanţă privind întocmirea dosarelor de personalExpertiză cenzorat

Verificare şi certificare a bilanţului contabilExpert Contabil
Follow me on LinkedIn follow me on facebook

Servicii oferite

December 16, 2014 by Barbu Daniela

Servicii

Ofer servicii de contabilitate şi nu numai, pe termen lung sau scurt. Acestea pot fi personalizate în funcţie de cerinţele tale. Poţi stabili obiectivele colaborării sau modul în care doreşti să se desfăşoare activităţile din contract atunci când îl semnăm.
Mai jos, găseşti o listă detaliată a acestor servicii.

Servicii de evidenţă contabilă

• suport şi preluare a evidenţei în procesul de externalizare a contabilităţii;
• înregistrarea cronologică a articolelor contabile, pe baza documentelor primare;
• elaborarea balanţei de verificare lunară;
• întocmirea registrului jurnal, a registrului inventar, jurnalelor de TVA şi Cartea Mare;
• contabilitate de gestiune;
• întocmirea bilanţului contabil;
• întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind taxele şi impozitele;
• verificarea şi certificarea bilanţului contabil;
• consolidarea balanţelor de verificare pentru grupuri de societăţi şi transpunerea lor în bilanţ contabil;
• întocmirea dosarului de reeşalonare a datoriilor.

Analiză, consultanţă şi servicii de management financiar

• consultanţă privind organizarea şi conducerea contabilităţii;
• întocmirea manualului de politici contabile şi actualizare, ori de câte ori este necesară;
• întocmirea procedurii privind desfăşurarea activităţii financiar – contabile;
• analize şi rapoarte financiar – contabile şi fiscale (capitaluri şi imobilizări, fluxuri financiare, creanţe, datorii, stocuri, etc.);
• instruire a personalului privind întocmirea documentelor financiar – contabile (jurnale, declaraţii fiscale, situatii financiare);
• analiza impozitelor, taxelor, TVA, etc.

Servicii de personal – salarizare

• consultanţă privind întocmirea dosarelor de personal;
• întocmirea, depunerea şi urmărirea dosarelor de personal;
• întocmirea statelor de plată a salariilor;
• întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind obligaţiile aferente drepturilor de personal;
• întocmirea adeverinţelor de salariu;
• întocmirea notelor de lichidare pentru personalul beneficiarului.

Expertiză. Cenzorat

• expertiză contabilă;
• verificare şi certificare a bilanţului contabil;
• activitate de cenzorat.

back to top